5.3 EKINTZA

Partaidetzaren inguruko foru newsletter bat sortzea herritarrei parte hartzeko dituzten prozesuen eta kanalen berri emateko

Helburua Partaidetzarako dauden aukerak Bizkaiko herritarren eta eragileen artean ezagutzera emateko ekintzak areagotzea, hartara partaidetza erreala areagotuta.
Ekintzaren azalpena

Partaidetzaren inguruko foru newsletter bat sortzea herritarrei parte hartzeko dituzten prozesuen eta kanalen berri emateko.

Newsletter hori hainbat banaketa-zerrendarekin lotuta egongo da eta, bereziki, Bizkaitarren Sarearekin.

Unitate arduraduna Bizkaiko Behatokia
(bizkaikobehatokia@bizkaia.eus)
Zerikusia duten beste barne unitate batzuk eta/edo kanpoko eragileak Foru Departamentu guztiak
Jarraipen eta ebaluazio adierazleak Zabaldutako newsletter-en kopurua
Egutegiak 2019
Informazio osagarria

Itzuli