4.2 EKINTZA

Bizkaiko toki erakundeei zuzendutako partaidetzaren eta gobernu irekiaren alorreko trebakuntza

Helburua Partaidetzaren eta gobernu irekiarekin lotutako bestelako jardueren definizio estrategikoari, plangintzari, egikaritzeari, jarraipenari eta ebaluazioari dagozkien gaitasun teknikoak hobetzea, Bizkaiko toki erakundeen aldetik.
Ekintzaren azalpena

Honako jarduerak ditu barne:

  • Bizkaiko toki erakundeen aldetiko partaidetzaren diseinua eta kudeaketa errazteko dauden tresna teknologikoen eta laguntza material metodologikoen aurkezpen praktikoa burutzeko lantegiak antolatzea.
  • Barne jardunbide egokiak partekatzeko lantegiak antolatzea.
  • Bestelako topaketa irekiak antolatu eta bertan parte hartzea adituekin batera eta kanpoko jardunbide egokiak.
Unitate arduraduna Bizkaiko Behatokia
(bizkaikobehatokia@bizkaia.eus)
Zerikusia duten beste barne unitate batzuk eta/edo kanpoko eragileak
  • Bizkaiko Behatokia
  • EUDEL
  • IVAP
  • Bizkaiko toki erakundeak
Jarraipen eta ebaluazio adierazleak
  • Garatutako trebakuntza ekintzen kopurua
  • Parte hartu duten toki erakundeen kopurua
  • Parte-hartzaileen kopurua (sexuaren arabera banandutako datua)
Egutegiak Etengabekoa 2018-2019 aldian zehar
Informazio osagarria

Itzuli