4.1 EKINTZA

BiscayTIK-ek udal eremuan partaidetza sustatzeko eskaintzen duen laguntza teknologikoa sakontzea

Helburua Bizkaiko toki erakundeei tresna teknologiko berriak eskaintzea udal eremuan partaidetza sustatu eta ahalbidetu dezaten, BiscayTIK barnean dauden erakunde guztiei aplikagarriak zaizkien tresnak diseinatzeak dakarren kostuen aurreztea azpimarratuta.
Ekintzaren azalpena

Tresna teknologiko berrien sorrera udal ekimenetan partaidetza sustatu ahal izateko. Besteak beste, honakoen moduko tresnak garatuko dira:

  • Online inkestak egiteko moduluak.
  • Eztabaidarako eta iritzia emateko foro telematikoak.
  • Kanal telematikoaren bidez proposamenak burutzeko aukera.
Unitate arduraduna Bizkaiko Behatokia
(bizkaikobehatokia@bizkaia.eus)
Zerikusia duten beste barne unitate batzuk eta/edo kanpoko eragileak
  • Bizkaiko toki erakundeak
  • Lantik
Jarraipen eta ebaluazio adierazleak BiscayTIK-ek abian jarritako udal partaidetza sustatzeko tresna teknologiko berrien kopurua
Egutegiak Etengabekoa 2018-2019 aldian zehar
Informazio osagarria Toki administrazioari zuzendutako eta BiscayTIK-ek eskainitako zerbitzuak

Itzuli