2.2 EKINTZA

Foru araudiaren prestaketarekin lotutako partaidetza prozesuen eta horien inpaktuaren ebaluazioa burutzea urtean behin

Helburua Foru araudiaren prestaketarekin lotutako partaidetza prozesuetan lortutako partaidetza mailari eta prozesu horiek araudia hobetzeko izandako inpaktuari buruzko ebaluazioa izatea.
Descripción de la acción

Ebaluazio txostenak ekitaldi bakoitzean garatutako prozesuei buruzko informazio kuantitatibo indibidualizatua eta agregatua izango du, gutxienez ere honako elementuak jorratuz:

  • Lortutako partaidetza maila orokorra.
  • Parte hartu duten eragileen tipologia, sexuaren arabera bananduta posible denean.
  • Burututako proposamenen kopurua.
  • Partaidetzak araudian izandako inpaktua, azkenean arauan islatu diren proposamenen kopurua eta gainerako proposamenak ez sartzeko arrazoiak barne.
Unitate arduraduna Bizkaiko Behatokia
(bizkaikobehatokia@bizkaia.eus)
Zerikusia duten beste barne unitate batzuk eta/edo kanpoko eragileak
  • Modernizaziorako, Gobernamendu Onerako eta Gardentasunerako Kabinetea eta Koordinazioko Zuzendaritza
  • Foru Departamentu guztiak
  • Bizkaiko Batzar Nagusiak
Jarraipen eta ebaluazio adierazleak Ebaluazio txostena prestatzea eta zabaltzea: Bai/Ez
Egutegiak Ebaluazio txostena erreferentziako aldiko hurrengo urtearen lehen hiruhilekoan zehar prestatzea eta argitaratzea.
Informazio osagarria

Itzuli