Parte hartzeko prozesuak

ZERGEN AROLOKO NEURRIEI BURUZKO FORU ARAUAREN AURRETIAZKO KONTSULTA

2014ko ekitalditik aurrera, indarrean dago Bizkaian zuzeneko zergapetzearen eredu berria, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari, sozietateen gaineko zergari, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergari eta oinordekotza eta dohaintzen zergari dagokienez. Horrekin amaitu zen 2013ko ekitaldirako ondarearen gaineko zerga berreskuratuta eta ezkontidearen edo zuzeneko ahaideen alde egindako dohaineko inter vivos eskualdaketak zergapetuta hasi zen erreforma-prozesua.

Eredu berria hiru urtez indarrean egon ondoren, egindako erreformaren emaitzak aztertu behar dira, erreforma onartu zenean planteatu ziren helburuak bete diren ala ez jakiteko.

Ekainaren 7tik 22ra irekita

Informazio gehiago

Parte hartu