Parte hartzeko prozesuak

TRIBUTUTEN ARLOKO 2018RAKO NEURRIEI BURUZKO FORU ARAUAREN AURREPROIEKTUAREN ENTZUNALDI PUBLIKOA

Foru Arauaren aurreproiektua. Honen bidez, batetik, tributuen ondorioetarako karakterizatzen dira Europako zenbait epe luzerako inbertsio-funts, eta, bestetik, aldaketak egiten dira zenbait zergaren foru-arauetan zein Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauan. Hauek dira aldatzen diren foru-arauak: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarena, Ondarearen gaineko Zergarena, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergarena, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergarena eta Kooperatiben Zerga Araubidearena.

Abenduaren 14tik 29ra irekita.

Foru arauaren aurreproiektua.

Parte hartu