Parte hartzeko prozesuak

TRIBUTUEN ARLOKO 2018RAKO NEURRIEI BURUZKO FORU ARAUAREN AURREPROIEKTUA ABIARAZI AURREKO KONTSULTA PUBLIKOAREN IZAPIDEAREN EMAITZEI BURUZKO MEMORIA

Goian deskribatutako proposamenari buruz herritarrek egoki deritzen iradokizun eta ekarpenak idatziz aurkezteko 15 eguneko epea amaituta, jaso diren proposamenei buruzko txostena aurkezten da.

Emaitzen txostena