Parte hartzeko prozesuak

2018RAKO ELKARTEGIAK ETA INDUSTRIALDEETARAKO DIRU-LAGUNTZEN PROGRAMA ARAUTZEN DUEN FORU DEKRETUAREN PROIEKTUAREN AURRERAPENAREN AURRETIAZKO KONTSULTARAKO IZAPIDEAREN EMAITZEI BURUZKO MEMORIA

Goian deskribatutako proposamenari buruz herritarrek egoki deritzen iradokizun eta ekarpenak idatziz aurkezteko 15 eguneko epea amaituta, jaso diren proposamenei buruzko txostena egin behar da.

EMAITZEN TXOSTENA