Parte hartzeko prozesuak

MEMORIA: BIZKAIKO 50.000 BIZTANLETIK BEHERAKO UDALEK 2018AN EUROPAR BATASUNAREN PROGRAMA ETA EKIMENETAN PARTE HAR DEZATEN SUSTATZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN FORU DEKRETUAREN PROIEKTUAREN ENTZUNALDI ETA JENDEAURREKO INFORMAZIO IZAPIDEAREN EMAITZAK

Goian deskribatutako proposamenari buruz herritarrek egoki deritzen iradokizun eta ekarpenak idatziz aurkezteko 15 eguneko epea amaituta, ez da jaso Dekretuan jasoko diren alderdiei buruzko ekarpenik. Osatu gabeko erregistro bat kontatu da.

EMAITZEN TXOSTENA