Parte hartzeko prozesuak

FORU DEKRETU PROIEKTUAREN ENTZUNALDI PUBLIKOA. HONEN BIDEZ, ALDAKETAK EGITEN DIRA 2005EKO EKAINAREN 21EKO BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN 101/2005 FORU DEKRETUAN (DEKRETU HORREN BIDEZ ZERGEI BURUZKO KONTSULTA IDATZIEN ETA ZERGA- ORDAINKETAKO AURRETIAZKO PROPOSAMENEN PROZEDURAK ETA ITZURPENAREN AURKAKO KLAUSULA GARATU DIRA) ETA BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO ZERGA-BETEBEHAR FORMALAK ARAUPETZEN DITUEN ARAUDIAN

Aldaketa batzuk sartu dira zergei buruzko kontsulta idatziei buruzko prozedurak, zerga-ordainketako aurretiazko proposamenak eta itzurpenaren aurkako klausula garatzen dituen foru dekretuan eta zerga-betebehar formalak araupetzen dituen Araudian, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorra zati batean aldatzen duen apirilaren 12ko 2/2017 Foru Arauak sartutako aldaketetarako egokitzeko.

Urtarrilaren 2tik 17ra irekita.

Dekretuaren zirriborroa.

Parte hartu