Parte hartzeko prozesuak

BIZKAIKO TRIBUTUEN ARLOKO ZENBAIT ERREGELAMENDU EUSKAL ZUZENBIDE ZIBILARI BURUZKO 2015EKO EKAINAREN 25EKO 5/2015 LEGERA EGOKITZEN DITUEN FORU-DEKRETUAREN PROIEKTUAREN ENTZUNALDIAREN ETA INFORMAZIO PUBLIKOAREN IZAPIDEAREN EMAITZEI BURUZKO TXOSTENA