Parte hartzeko prozesuak

BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO ESPARRU NATURAL BABESTUETAN TALDEKAKO KIROL FROGAK EGITEKO BAIMENAK ARAUTZEN DITUEN BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN APIRILAREN (E)KO /2018 FORU DEKRETUAREN PROIEKTUAREN ENTZUNALDIAREN ETA JENDAURREKO TRAMITEAREN EMAITZEI BURUZKO TXOSTENA

Goian deskribatutako proposamenari buruz herritarrek egoki deritzen iradokizun eta ekarpenak idatziz aurkezteko 15 eguneko epea amaituta, jaso diren proposamenei buruzko txostena egin behar da.

EMAITZEN TXOSTENA