Parte hartzeko prozesuak

BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO ARTISAUTZA ETA ARTISAUTZA ERAKUNDEEN EREEGISTROA ARAUTZEN DUEN FORU DEKRETU PROIEKTUAREN AURRERAPENAREN AURRETIAZKO KONTSULTARAKO IZAPIDEAREN EMAITZEI BURUZKO MEMORIA

Goian deskribatutako proposamenari buruz herritarrek egoki deritzen iradokizun eta ekarpenak idatziz aurkezteko 15 eguneko epea amaituta, jaso diren proposamenei buruzko txostena egin behar da.

Dekretuaren zirriborroa.

EMAITZEN TXOSTENA