Parte hartzeko prozesuak

BIZKAIKO HIRI HONDAKINEN KUDEAKETAREN II. PLAN INTEGRALA, 2005-2016, 2020KO ABENDUAREN 31RA ARTE, ONARTZEN DUEN FORU ARAUKO AURREPROIEKTUAREN AURRETIK EGINDAKO KONTSULTA PUBLIKOKO IZAPIDEAREN EMAITZEI BURUZKO MEMORIA

Lehen deskribatutako arautegi proposamenari buruz komenigarritzat jotzen dituzten iradokizunak edo ekarpenak idatziz aurkezteko herritarrek duten nahitaezko 15 egunak igarota, memoria hau egitea dagokigu.

EMAITZEN TXOSTENA