Parte hartzeko prozesuak

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN XXXX/2018 FORU DEKRETU PROIEKTUA, X XXREN (E)KOA. HONEN BIDEZ, ZENBAIT ALDAKETA EGITEN DIRA PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGARI BURUZKO ARAUDIAN ETA SOZIETATEEN GAINEKO ZERGARI BURUZKO ERREGELAMENDUAN

Zenbait aldaketa egiten dira Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Araudian eta Sozietateen gaineko Zergari buruzko Erregelamenduan; hain zuzen, doikuntza teknikoak egin behar dira erregelamendu-testuok indarrean den legezko arautegira egokitzeko eta manu batzuen edukia argitzeko.

Dekretuaren zirriborroa.

Parte hartu