Parte hartzeko prozesuak

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN FORU DEKRETU PROPOSAMENA, ENPRESEK ANTOLATZEN DITUZTEN IZAERA PARTE-HARTZAILEKO KIROL JARDUERENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK NOLA EMAN ARAUTZEN DUENA

Xedapen orokor honen helburua da Bizkaian kirol jarduera fisiko parte-hartzaileak eta ez-lehiakorrak laguntzea, barauek ahalbidetzen dutenean biztanleriak betera parte hartzea adina kontua izan gabe. Beharrezkotzat jo da ekimenok gastuaren zati baten finantzaketarekin sustatzea, egun ez baitago laguntza nahikorik era honetako jarduerak antolatzeko: oraindik orain gutxi dira eta era berean beharrezko kirola eta aisia harremanduta mantentzeko.

Parte hartu