Parte hartzeko prozesuak

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN FORU DEKRETU PROIEKTUAREN ENTZUNALDI PUBLIKOA, ZEINAREN BIDEZ ALDAKETAK EGITEN BAITIRA 2005EKO EKAINAREN 21EKO 100/2005 FORU DEKRETUAREN BITARTEZ ONETSI ZEN BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO ZERGEN ARLOKO ZEHAPEN-ARAUDIAN

Zergen arloko zehapen-araudian aldaketa batzuk sartu dira, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorra zati batean aldatzen duen apirilaren 12ko 2/2017 Foru Arauak sartutako aldaketetarako egokitzeko.

Dekretuaren zirriborroa.

Parte hartu