Parte hartzeko prozesuak

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN FORU DEKRETU PROIEKTUAREN ENTZUNALDI PUBLIKOA. HONEN BIDEZ, ALDAKETAK EGITEN DIRA BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO ZERGEN KUDEAKETARI BURUZKO ERREGELAMENDUAN

Zergak kudeatzeko Araudian aldaketa batzuk sartu dira, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorra zati batean aldatzen duen apirilaren 12ko 2/2017 Foru Arauak sartutako aldaketetarako egokitzeko.

Urtarrilaren 2tik 17ra irekita

Dekretuaren zirriborroa.

Parte hartu