Parte hartzeko prozesuak

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN _/2018 FORU DEKRETU PROIEKTUA, _REN _(E)KOA. HONEN BIDEZ, BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO ZERGA-BETEBEHAR FORMALAK ARAUPETZEN DITUEN ARAUDIA ETA FAKTURAZIO-BETEBEHARREI BURUZKO ARAUDIA ALDATZEN DIRA

Zenbait aldaketa egiten dira Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-betebehar formalak arautzen dituen Araudian zein Fakturazio-betebeharrei buruzko Araudian, BEZaren fakturazio-erregistroak elektronikoki bidaltzeko epeen arloko doikuntza teknikoak sartzeko.

Dekretuaren zirriborroa.

Parte hartu