Parte hartzeko prozesuak

ARAUDI BATZUK EUSKAL ZUZENBIDE ZIBILARI BURUZKO 5/2015 LEGERA EGOKITZEKO DEKRETUA

Bizkaiko Lurralde Historikoko tributu-sistema Euskal Zuzenbide Zibilari buruzko ekainaren 25eko 5/2015 Legera egokitzeko 1/2017 Foru Arauan sartu diren neurrien ondorioz, aldatu egin behar dira zerga batzuen araudiak, hala nola oinordetza eta dohaintzen gaineko zergarena, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarena eta ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergarena, bai eta Bizkaiko Lurralde Historikoko tributu-sistema Euskal Zuzenbide Zibilari buruzko Legera egokitzeko Foru Arauarena ere.

Maiatzaren 30tik ekainaren15era irekita

Dekretuaren zirriborroa

Parte hartu