Parte hartzeko prozesuak

2018AN BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO IBAIETAKO URETAKO ARRANTZA-APROBETXAMENDUA ARAUTUKO DUEN ARAUTEGIA GARATZEN DUENA IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO FORU DIPUTATUAREN FORU AGINDUAREN PROIEKTUAREN ENTZUNALDIAREN ETA INFORMAZIO PUBLIKOAREN IZAPIDEAREN EMAITZEI BURUZKO TXOSTENA

Goian deskribatutako proposamenari buruz herritarrek egoki deritzen iradokizun eta ekarpenak idatziz aurkezteko 15 eguneko epea amaituta, jaso diren proposamenei buruzko txostena aurkezten da.

EMAITZEN TXOSTENA