Parte hartzeko prozesuak

2018. URTEAN BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO UDALEI EPE LUZERAKO MAILEGUAK EMATEKO PROZEDURAREN OINARRI ARAUTZAILEAK ONARTZEKO FORU DEKRETUAREN PROIEKTUAREN ENTZUNALDIAREN ETA INFORMAZIO PUBLIKOAREN IZAPIDEAREN EMAITZAK

Goian deskribatutako proposamenari buruz herritarrek egoki deritzeten iradokizun eta ekarpenak idatziz aurkezteko 15 eguneko epea amaituta, jaso diren proposamenei buruzko txostena egin behar da.

EMAITZEN TXOSTENA