Parte hartzeko prozesuak

2005EKO EKAINAREN 21EKO BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN 101/2005 FORU DEKRETUAN (DEKRETU HORREN BIDEZ ZERGEI BURUZKO KONTSULTA IDATZIEN ETA ZERGAORDAINKETAKO AURRETIAZKO PROPOSAMENEN PROZEDURAK ETA ITZURPENAREN AURKAKO KLAUSULA GARATU DIRA) ETA BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO ZERGA-BETEBEHAR FORMALAK ARAUPETZEN DITUEN ARAUDIAN (ARAUDI HORI BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN 2008KO ABENDUAREN 22KO 205/2008 FORU DEKRETUAK ONETSI ZUEN) ALDAKETAK EGITEN DITUEN BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN FORU DEKRETUAREN PROIEKTUARI DAGOKION ENTZUNALDIAREN ETA INFORMAZIO PUBLIKOAREN IZAPIDEAREN EMAITZEI BURUZKO TXOSTENA

Goian deskribatutako proposamenari buruz herritarrek egoki deritzen iradokizun eta ekarpenak idatziz aurkezteko 15 eguneko epea amaituta, jaso diren proposamenei buruzko txostena aurkezten da.

EMAITZEN TXOSTENA