Parte hartzeko prozesuak

2005EKO EKAINAREN 21EKO 100/2005 FORU DEKRETUAREN BITARTEZ ONETSI ZEN BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO ZERGEN ARLOKO ZEHAPEN-ARAUDIAN ALDAKETAK EGITEN DITUEN BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN FORU DEKRETUAREN PROIEKTUARI DAGOKION ENTZUNALDIAREN ETA INFORMAZIO PUBLIKOAREN IZAPIDEAREN EMAITZEI BURUZKO TXOSTENA

Goian deskribatutako proposamenari buruz herritarrek egoki deritzen iradokizun eta ekarpenak idatziz aurkezteko 15 eguneko epea amaituta, jaso diren proposamenei buruzko txostena aurkezten da.

EMAITZEN TXOSTENA