Parte hartzeko prozesuak

 • Bizkaiko Foru Aldundiaren ren (e)ko /2018 Foru Dekretuaren proiektua. Dekretu honen bidez, Elkartegietako eta Industrialdeetako Programa 2018. urterako oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dira

  Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren xedea Bizkaian aberastasuna eta kalitatezko enplegua sortzen laguntzea da, Bizkaiko enpresen artean lehiakortasun iraunkorra eta nazioartekotzea sustatuz eta, aldi berean, gure lurraldearen garapen orekatua erraztuz. Estrategia integral bat jarri da martxan horretarako, bost jarduketa-ardatz hauetan oinarritua: kanporako proiekzioa; ekintzailetza; industria eta lehiakortasuna; talentua, eta lurraldeen arteko oreka.

  Dekretuaren zirriborroa.

  PARTE HARTU

 • 2018RAKO ELKARTEGIAK ETA INDUSTRIALDEETARAKO DIRU-LAGUNTZEN PROGRAMA ARAUTZEN DUEN FORU DEKRETUAREN PROIEKTUAREN AURRERAPENAREN AURRETIAZKO KONTSULTARAKO IZAPIDEAREN EMAITZEI BURUZKO MEMORIA

  Goian deskribatutako proposamenari buruz herritarrek egoki deritzen iradokizun eta ekarpenak idatziz aurkezteko 15 eguneko epea amaituta, jaso diren proposamenei buruzko txostena egin behar da.

  EMAITZEN TXOSTENA

 • 2018AN BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO IBAIETAKO URETAKO ARRANTZA-APROBETXAMENDUA ARAUTUKO DUEN ARAUTEGIA GARATZEN DUENA IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO FORU DIPUTATUAREN FORU AGINDUAREN PROIEKTUAREN ENTZUNALDIAREN ETA INFORMAZIO PUBLIKOAREN IZAPIDEAREN EMAITZEI BURUZKO TXOSTENA

  Goian deskribatutako proposamenari buruz herritarrek egoki deritzen iradokizun eta ekarpenak idatziz aurkezteko 15 eguneko epea amaituta, jaso diren proposamenei buruzko txostena aurkezten da.

  EMAITZEN TXOSTENA

 • FORU DEKRETUKO PROIEKTUAREN AURRERAPENAREN AURRETIKO KONTSULTA PUBLIKOKO IZAPIDEA, BILBAO BIZKAIA ACTION GROUP BERREGITURATZEN ETA ARAUTZEN DUENA

  Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailak, Bilbao Bizkaia Action Group arautu den indarraldi honetan lortutako esperientzia kontuan hartuz nahitaezkotzat jotzen du bere funtzionamendua eguneratzea.

  Informazio gehiago

  Otsailaren 23tik otsailaren 28ra irekita

  Parte hartu

 • MEMORIA: BIZKAIKO 50.000 BIZTANLETIK BEHERAKO UDALEK 2018AN EUROPAR BATASUNAREN PROGRAMA ETA EKIMENETAN PARTE HAR DEZATEN SUSTATZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN FORU DEKRETUAREN PROIEKTUAREN ENTZUNALDI ETA JENDEAURREKO INFORMAZIO IZAPIDEAREN EMAITZAK

  Goian deskribatutako proposamenari buruz herritarrek egoki deritzen iradokizun eta ekarpenak idatziz aurkezteko 15 eguneko epea amaituta, ez da jaso Dekretuan jasoko diren alderdiei buruzko ekarpenik. Osatu gabeko erregistro bat kontatu da.

  EMAITZEN TXOSTENA