Foru Aldundiko finantza ibilgetua

Foru Aldundiko finantza ibilgetua ...

Pabiloiak, bulegoak eta industriarako lurzorua

Pabiloiak, bulegoak eta industriarako lurzorua

Pabiloiak, bulegoak eta industriarako lurzorua

Pabiloiak, bulegoak eta industriarako lurzorua

Ondasun higiezinak

Ondasun higiezinak ...

Jarduera ekonomikoak

Jarduera ekonomikoak ...

Zerga bereziak

Zerga bereziak ...

Zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia

Zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia ...

BEZa

BEZa ...

Aseguru-primak

Aseguru-primak ...

Ondare-eskualdaketak eta EJD

Ondare-eskualdaketak eta EJD ...

Jokoa

Jokoa ...

Oinordetzak eta dohaintzak

Oinordetzak eta dohaintzak ...

Atxikipenak eta kontura egindako ordainketak

Atxikipenak eta kontura egindako ordainketak ...

Errenta eta ondarea

Errenta eta ondarea ...

Ez-egoiliarren errenta

Ez-egoiliarren errenta ...

2017 Sozietateak

2017 Sozietateak ...

Udalekuak

Udalekuak ...

Zerga-gastuen aurrekontua

Zerga-gastuen aurrekontua ...

Emakume eta Gizonen arteko Berdintasuna

Emakume eta Gizonen arteko Berdintasuna ...

Herri administrazioekin informazioa trukatzeko aplikazioa

Herri administrazioekin informazioa trukatzeko aplikazioa ...