Errepideei buruzko informazioa

Errepideei buruzko informazioa ...

Zerga-gastuen aurrekontua

Zerga-gastuen aurrekontua ...

Sozietateak

Sozietateak ...

Berrikuntza, nazioartekotzea eta inbertsioa

Berrikuntza, nazioartekotzea eta inbertsioa ...

Bilbao - Bizkaia helmuga turistikoaren garapena sustatzeko diru - laguntzak

Bilbao - Bizkaia helmuga turistikoaren garapena sustatzeko diru - laguntzak ...

Nagusi Txartela

Nagusi Txartela ...

Kirol Jaia

Kirol Jaia ...

Foru Aldundiko fiantzaz besteko ibilgetua

Foru Aldundiko fiantzaz besteko ibilgetua ...

Atxikipenak eta kontura egindako ordainketak

Atxikipenak eta kontura egindako ordainketak ...

Pabiloiak, bulegoak eta industriarako lurzorua

Pabiloiak, bulegoak eta industriarako lurzorua

Foru Aldundiko finantza ibilgetua

Foru Aldundiko finantza ibilgetua ...

Pabiloiak, bulegoak eta industriarako lurzorua

Pabiloiak, bulegoak eta industriarako lurzorua

Ondasun higiezinak

Ondasun higiezinak ...

Jarduera ekonomikoak

Jarduera ekonomikoak ...

Zerga bereziak

Zerga bereziak ...

Zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia

Zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia ...

BEZa

BEZa ...

Aseguru-primak

Aseguru-primak ...

Ondare-eskualdaketak eta EJD

Ondare-eskualdaketak eta EJD ...

Jokoa

Jokoa ...