Kontratuak

Kontratuak ...

Errepideei buruzko informazioa

Errepideei buruzko informazioa ...

Ez-egoiliarren errenta

Ez-egoiliarren errenta ...

Ondare-eskualdaketak eta EJD

Ondare-eskualdaketak eta EJD ...

Ondasun higiezinak

Ondasun higiezinak ...

Jarduera ekonomikoak

Jarduera ekonomikoak ...

Zerga bereziak

Zerga bereziak ...

Zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia

Zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia ...

BEZa

BEZa ...

Aseguru-primak

Aseguru-primak ...

Jokoa

Jokoa ...

Atxikipenak eta kontura egindako ordainketak

Atxikipenak eta kontura egindako ordainketak ...

Sozietateak

Sozietateak ...

Errenta eta ondarea

Errenta eta ondarea ...

Tokiko zergak 2019

Tokiko zergak 2019 ...

Zerga-gastuen aurrekontua

Zerga-gastuen aurrekontua ...

Berrikuntza, nazioartekotzea eta inbertsioa

Berrikuntza, nazioartekotzea eta inbertsioa ...

Bilbao - Bizkaia helmuga turistikoaren garapena sustatzeko diru - laguntzak

Bilbao - Bizkaia helmuga turistikoaren garapena sustatzeko diru - laguntzak ...

Nagusi Txartela

Nagusi Txartela ...

Kirol Jaia

Kirol Jaia ...