Parte hartzeko prozesuak

 • LIKIDAZIOAK EZ EGITEKO, HAIEI BAJA EMATEKO EDO DEUSEZTATZEKO KASUAK ETA ZENBATEKOAK ZEHAZTEN DITUEN FORU AGINDU PROIEKTUAREN ENTZUNALDI PUBLIKOA

  Aurrekontuei buruzko Foru Arauak ahalmena ematen dio Ogasun eta Finantzen diputatuari zerga-zorrak ez likidatzeko edo zorra horiei baja emateko baldin eta zor horien jaulkipen, jakinarazpen eta sarrera egitearen kostua jasoko litzatekeena baino handiagoa bada.

  Maiatzaren 24tik ekainaren 8ra irekita

  Dekretuaren zirriborroa

  Parte hartu

 • BIZKAIKO EHIZA-LURRETAKO EHIZA-LIZENTZIA ETA MATRIKULUEN TASAK EGUNERATU ETA SORTZEKO FORU DEKRETUAREN ALDAKETAREN AURRETIAZKO KONTSULTA

  Bizkaiko Foru Aldundiaren irailaren 16ko 180/2003 Foru Dekretuaren bitartez, ehizan egiteko lizentzia eta matrikulen tasari buruzko araudia garatzen da.

  Arrantza kontinentala eta ehiza kudeatu eta praktikatzeko egungo modalitateetan, berrikusi egin behar dira indarrean dauden tasetan jasotzen diren elementu kuantitatiboak.

  Foru gobernu honen konpromiso nagusietako bat da herritarrek kudeaketa publikoan parte hartzea sustatzea. Hori dela eta, herritarrei aurretiazko kontsulta egiteko prozesu bat abiarazi nahi dugu, hobeto jakiteko herritarrek zer iritzi duten eta zer ebaluazio egiten duten.

  Beraz, gonbidatu nahi zaitugu dekretuari lotutako alderdi batzuei buruzko iritzia ematera, iritzi hori kontuan hartzeko eta, hala, dekretuaren helburua hobeto bermatzeko. Eskertuko genizuke horretarako denboratxo bat hartzea. Zure erantzunen konfidentzialtasuna bermatuta dago; erantzun horiek dekretu hau berrikusteko baino ez dira erabiliko.

  Maiatzaren 24tik ekainaren 8ra irekita.

  Dekretuaren zirriborroa

  Parte hartu

 • NAZIOARTEKO LEHIAKETETAN PARTE HARTZEN DUTEN BANAKAKO BIZKAITAR KIROLARIENTZAKO DIRULAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN FORU DEKRETUA

  Nazioarteko lehiaketetan parte hartzen duten bizkaitar banakako kirolarientzako foru dekretuaren proiektua egiteko egin den kontsulta publikorako prozesua amaituta, entzunaldi publikorako epe bat irekitzen da, Bizkaiko herritarrek dekretuaren zirriborroari buruzko ekarpenak eta iruzkinak egin ahal izateko. 

  Maiatzaren 22tik ekainaren 6ra irekita

  Dekretuaren zirriborroa

  Parte hartu

 • IZAERA PARTE-HARTZAILEKO KIROL JARDUERENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK NOLA EMAN ARAUTZEN DUEN FORU DEKRETUAREN ENTZUTE PUBLIKOA

  Izaera parte-hartzaileko kirol jarduerentzako diru-laguntzak nola eman antolatzen duen foru dekretuaren proiektua egiteko egin den kontsulta publikorako prozesua amaituta, entzunaldi publikorako epe bat irekitzen da, Bizkaiko herritarrek dekretuaren zirriborroari buruzko ekarpenak eta iruzkinak egin ahal izateko

  Irekita Maiatzaren 17tik Ekainaren 1era

  Dekretuaren zirriborroa

  Parte hartu

 • BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGAN INFORMAZIOA BEREHALA EMATEKO SISTEMA BERRIAREN FORU DEKRETUAREN ENTZUNALDI PUBLIKOA

  BEZa itundutako tributua da eta Estatu osoan dauden arauak erabiltzen dira hura eraentzeko. Dekretu honen xedea da zergaren erregistro-liburuak BFAren egoitza elektronikoaren bidez egitean oinarritzen den kudeaketa-sistema berria arautzea. Horren ondorioz, ia berehala eman ahal izango dira fakturazio-erregistroak. Sistema berriaren helburua da iruzur fiskalaren aurkako borroka erraztea eta datuak kalitatea hobetzea. Halaber, kostuak aurreztea eta eraginkortasuna handitzea ere ekarriko du, eta hori guztia onuragarria izango da Bizkaiko Lurralde Historikoko eragile ekonomiko guztientzat. Aurreikuspenen arabera, sistema 2018ko urtarriletik aurrera ezarriko da.

  Maiatzaren 22tik ekainaren 6ra irekita

  Dekretuaren zirriborroa

  Parte hartu