Partaidetza

Herritarren parte-hartzea sustatu nahi dugu, ahots berriak txertatuz eta parte hartzeko gune berriak sortuz.

Kudeaketa hobea lortzeko baliagarria izango den parte-hartzea, hain zuzen.

Izan ere, parte hartzea konpromisoak onartzea baita.

Herritarren parte-hartzea koordinatzeko eta sustatzeko asmoz, Bizkaiko Behatokia sortu du Foru Aldundiak.

Parte-hartzeak “helburu” bat izan behar du derrigor: hots, xede argi eta neurgarriak.

Sustatzen ditugun parte-hartze ekimen guztiek honako irizpide hauei jarraitu beharko diete:

  • Foru Administrazioaren erabakietan azken erantzukizuna izatea
  • Ahots askotarikotasuna
  • Parte hartzeko hainbat kanal; nola aurrez aurrekoak, hala web edo APP bidezkoak
  • Informazio erraza eta ulergarria eskaintzea pertsona guztiei
  • Parte hartzeko gune irekiak edukitzea eta horiek badaudela zabaltzea, interesa duen pertsona ororen parte-hartzea bermatzeko
  • Emaitza nabariak eskaintzea, aldez aurretik definitutako helburuak eta epeak beteta

Parte-hartze prozesuetan guztiok ikasten dugu.

Parte hartu, Bizkaia leku hobea izan dadin.

HERRITARREK PARTE HARTZEKO EREDUA

Bizkaiko Foru Aldundiak herritarren partaidetza ekimenak babesten ditu

Partaidetzari buruzko printzipioak eta irizpideak

Partaidetzaren prozesu guztiak

Bizkaitarren Sarea

Unai Rementeriarekin bilerak