Partaidetza

Herritarren parte-hartzea sustatu nahi dugu, ahots berriak txertatuz eta parte hartzeko gune berriak sortuz.

Kudeaketa hobea lortzeko baliagarria izango den parte-hartzea, hain zuzen.

Izan ere, parte hartzea konpromisoak onartzea baita.

Herritarren parte-hartzea koordinatzeko eta sustatzeko asmoz, Bizkaiko Behatokia sortu du Foru Aldundiak.

Parte-hartzeak “helburu” bat izan behar du derrigor: hots, xede argi eta neurgarriak.

Sustatzen ditugun parte-hartze ekimen guztiek honako irizpide hauei jarraitu beharko diete:

  • Foru Administrazioaren erabakietan azken erantzukizuna izatea
  • Ahots askotarikotasuna
  • Parte hartzeko hainbat kanal; nola aurrez aurrekoak, hala web edo APP bidezkoak
  • Informazio erraza eta ulergarria eskaintzea pertsona guztiei
  • Parte hartzeko gune irekiak edukitzea eta horiek badaudela zabaltzea, interesa duen pertsona ororen parte-hartzea bermatzeko
  • Emaitza nabariak eskaintzea, aldez aurretik definitutako helburuak eta epeak beteta

Parte-hartze prozesuetan guztiok ikasten dugu.

Parte hartu, Bizkaia leku hobea izan dadin.

HERRITARREK PARTE HARTZEKO EREDUA

Bizkaiko Foru Aldundiak herritarren partaidetza ekimenak babesten ditu

Partaidetzari buruzko printzipioak eta irizpideak