Bizkaia
lurralde irekia

3. KONPROMISOA
Aldundiaren aurrekontu irekiak

1. Ardatza: Gardentasunari eta datu irekiei lotutako konpromisoak

Sail/talde arduraduna

Ogasuna

Lortu nahi den egoera edo konpondu nahi den arazoa

Aurrekontuei buruzko informazioa hainbat formatutan eskaintzen zaie herritarrei. Artxibo elektronikoan, PPT aurkezpenetan zein azalpen-testuetan. Datozen urteetara begira, aurrerapausoak eman nahi dira aurrekontua aurkeztu eta zabaltzeko moduei dagokienez; izan ere, irisgarriago, dinamikoago eta pedagogikoakoak izatea lortu nahi da, foru aurrekontua hobeto ezagutarazteko eta aurrekontuaren informaziora sarbidea izateko.

Konpromisoa lortzeko bidean neurtu eta egiaztatu daitezkeen helburuak

Berria edo indarrean

Hasiera-data

Amaiera-data

Beharrizanak eta aurrekontua ikusteko ereduak definitzea BERRIA 2017ko otsaila 2017ko ekaina
Aurrekontuaren bistaratzea argitaratzea, 1. fasea (ez interaktiboa) BERRIA 2017ko martxoa 2017ko maiatza
Bistaratze interaktiborako tresna garatu eta inplementatzea (garapena faseka) BERRIA 2017ko iraila 2019ko martxoa