Bizkaia
lurralde irekia

13. KONPROMISOA
Lankidetza publiko-pribatuko proiektuak abiaraztea, gizartean balioa sortzeko

5. ARDATZA. Lankidetza publiko-pribatua sustatzeari lotutako konpromisoak

Sail/talde arduraduna

Ahaldun Nagusiaren Kabinetea.
Bizkaiko Behatokiaren Zuzendaritza Nagusia

Lortu nahi den egoera edo konpondu nahi den arazoa

Programaren xedea da Bizkaiko gazteen behar ekonomiko, sozial eta kultural guztiei erantzuteko beharrezkoak diren sareak, loturak eta aukerak sortzea. Saregile Eredua sortu eta sistematizatuta, Foru Aldundiak sustatutako jarduketa, esku-hartze eta proiektuen eta sektore publikoaren eta pribatuaren arteko lanari esker sortutakoen balioa ezagutaraztea lortuko da eta Bizkaia gazteriarentzat aukerak sortzen dituen lurraldea izango da.

Konpromisoa lortzeko bidean neurtu eta egiaztatu daitezkeen helburuak

Berria edo indarrean

Hasiera-data

Amaiera-data

Gazteek sustatutako eta sinergia publiko-pribatuek ahalbidetutako proiektuak eta ekimenak INDARREAN 2017ko martxoa 2017ko abendua
Saregile Ereduaren diseinua eta eskumenen sistematizazioa, beste leku batzuetan ezartzeko INDARREAN 2017ko martxoa 2017ko abendua
Gazteen parte-hartzea lurralderako politika publikoak definitzeko eta egiaztatzeko prozesu parte-hartzaileetan INDARREAN 2017ko martxoa 2017ko abendua