Benetan ez zaizula sartzen sehaska bat etxean? Permiazko harrera 944 470 737

Haur asko dago zure laguntzaren zain

Bizkaian asko dira harrera familietan bizi diren haurrak. Haurrak beren familiekin bizi daitezela nahi dugu.

Gure inguruan badira haur eta nerabeak, arrazoi batzuengatik edo besteengatik, bere familiekin bizi ezin dutenak eta ingurune egoki bat behar dutenak beren hazkuntza eta garapenerako.

Harrera familiek eta pertsonek aukera bat eskaintzen diote hauetako askori.

Informazioa eskatzeko orria

Pribatutasun politika

Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legean, eta 15/1999 Lege Organikoa garatzeko Araudia onartzen duen abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuan ezarritakoa betetzeko, jakinarazi nahi dizugu zure datuak BFASM001 �Umeen arloko laguntzak� izeneko fitxategiari gehituko zaizkiola eta Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Saileko Administraziorako eta Gizarte Sustapenerako Zuzendaritza Nagusia dela fitxategi horren erantzule.

Eskatzen diren datuak beharrezkoak dira Bizkaiko familia-harreraren inguruan eskatutako informazioaren itzulketa kudeatzeko.

Datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuak ezerezteko edo datuen aurka egiteko eskubideak erabili ahal izango dituzu; horretarako, idazki bat bidali behar duzu Gizarte Ekintza Saileko Administraziorako eta Gizarte Sustapenerako Zuzendaritza Nagusira (Ugaskobidea, 3 bis, 48014 Bilbo). Idazkiarekin batera, NANaren kopia edo identifikazio-agiri baliokidearena igorri beharko duzu.

Itzuli