Benetan ez zaizula sartzen sehaska bat etxean? Permiazko harrera 944 470 737

Haur asko dago zure laguntzaren zain

Bizkaian asko dira harrera familietan bizi diren haurrak. Haurrak beren familiekin bizi daitezela nahi dugu.

Gure inguruan badira haur eta nerabeak, arrazoi batzuengatik edo besteengatik, bere familiekin bizi ezin dutenak eta ingurune egoki bat behar dutenak beren hazkuntza eta garapenerako.

Harrera familiek eta pertsonek aukera bat eskaintzen diote hauetako askori.

Informazioa eskatzeko orria

Pribatutasun politika

Datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzko 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduaren 13. artikuluan ezarritakoa betetzeko, hau jakinarazten dizugu

  • Tratamenduaren arduraduna:Gizarte Ekintza Saileko Administrazioaren eta Plangintzaren Zuzendaritza Nagusia da (Ugaskobidea 3 bis 48014 Bilbao).
  • Datuak babesteko ordezkaria:Lege Aholkularitza, Informazioaren Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko Atala (Kale Nagusia 25, 48009 Bilbo).
  • Jasotako datuak beharrezkoak dira Bizkaiko familia-harreraren kanpainari buruz egin duzun informazio-eskaerari erantzuteko; helburu bakarra da gizarte-kontzientzia sustatzea eta familia-harrerak haurrak babesteko bide gisa duen garrantzia zabaltzea.
  • Ez zaie datu pertsonalen lagapen edo transferentziarik egingo beste herrialde batzuei edo nazioarteko erakundeei.
  • Eskaera bidaltzean, baimena ematen duzu zure datu pertsonalen tratamendurako; zure datuak bakarrik erabiliko dira adierazitako helburua dela-eta beharrezkoa bada zurekin harremanetan jartzea.

Zure datuetara sartu ahal zara, datu horiek zuzentzeko eta ezabatzeko eskatu ahal duzu edo tratamendua mugatu edo horren aurka egin dezakezu, idatzizko komunikazio bat igorriz (Ugaskobidea 3 Bis. 48014 Bilbo), nortasun agiriaren fotokopia bat erantsita, edo, bestela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako edozein bide erabiliz.

Halaber, adostasuna kentzeko eskubidea duzu, aurretik egindako izapideen zilegitasunari eragin gabe.

Itzuli