ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailaren helburua hiru eremu horietan politikak garatzea da, inor atzean ez gelditzeko, Bizkaian inor kanpoan, zokoratua, diskriminatua edo baztertua ez gelditzeko.

Sail honek, Foru Aldundiko beste sail batzuekin lankidetzan, desberdintasunaren aurka borrokatzen du eta, xede horrez, pertsona gutxietsiei arreta osoa eskaini behar zaie.

Aurrekontua 2019
Bizkaiko Foru Aldundia

54,820,000

1,257,278,490 euroko guztizko aurrekontuaren %4.36

aurrekontuak 2019

ZER EGITEN DUGU?

Gutxi gorabehera 80.000 pertsona daude Bizkaian langabeziaren egoeran eta zuzendaritza honek horiekiko lehentasuna du. Erronkak ondorengoak dira: gazteen langabezia, enplegagarritasun txikia duten pertsonak eta horrek sortzen duen baztertze arriskua, baita familiako kideak izanik, lanposturik ez duten horiek ere, enplegu ezegonkorraren errealitatea ahaztu gabe.

Ildo horri jarraiki, enplegua sustatzeko ekimenak onartzen dira eta DEMA-Enpresa Garapena Enpresa Sorrera eta Garapenerako Agentziatik lan egiten da (Enplegu anezkak eta eskualdeetan suspertze planak).

Gizarte Inklusioa Sustatzeko Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzak egoitza zentroetan tratu txarren biktimak diren emakumeei eta beren seme-alabei arreta eskaintzen die, bigarrenak ere biktimak baitira. Aldi berean, gizarteak baztertuak dituen pertsonentzat tresnak daude. Kasu honetan, baztertze zorrotzenerako, hau da, etxerik ez duten pertsonentzat, Habitat Bizkaia programa aktibatu da.

Gizarte Inklusioan ere Goihabe programa sartzen da, errefuxiatuak hartzeko.

Zuzendaritza honek, jatorria, adina, sexua, gaitasuna, sexu orientazioa edo erlijioa baztertuz, pertsona ororentzat eskubide guztiak ziurtatzeko lanean dihardu. Zeregin horri begira, gizarte ekimena eta boluntariotza ezinbestekoak dira.

Gizonen eta emakumeen berdintasunari buruz, Bizkaiko Foru Aldundiak hainbat eremuren inguruko politikak planeatu ditu; hona hemen eremuok: koedukazioa, prebentzioa, maskulinotasun berria, mikromatxismoen desagerpena, jabekuntza eta emakumezkoen kontrako indarkeriaren biktimak direnen artapena.

Programak eta zerbitzuak

 • Pertsona gazteen enplegagarritasuna sustatzea

  Langabezian badaude, Bizkaiko pertsona gazteak (30 urtera artekoak) lan merkatuan sar daitezen sustatzeko programa

 • Lan Berri

  Lan merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonak horretara irits daitezen bultzatzeko programa: 45 urtetik gorako langabetuak. Lanik gabe luzaroan egon diren langabetuak. Baztertze arriskuan dauden langabetuak.

 • Autoenplegua

  Autoenpleguaren proiektuak eta enpresa txikiak sortu eta abian jartzen laguntzen dituen programa, horiek langabetuek edo baztertze arriskuan daudenek garatzen badituzte.

 • Bizitoki

  Bizitoki zerbitzuak

  Bazterkeriaren egoeran edo arriskuan dauden pertsonentzat ostatu zerbitzuak, gainera, bizitokian bizia mantentzeko laguntza behar badute. Horrela, gizarteratzeko egoitza zerbitzuetan lau mota bereizten dira: Intentsitate txikiko laguntzako etxebizitza babestuak. Intentsitate ertaineko laguntzako etxebizitza babestuak. Intentsitate handiko laguntzako etxebizitza babestuak. Gizartean baztertuta dauden pertsonentzako egoitzak.

 • Egoitzak

  Gizarteratzeko egoitzaz bestelako zentroak

  Beste prestazio eta jarduera batzuekin batera, zerbitzu honek egunaren zati handi bat igarotzeko toki fisikoa eskaintzen du.

 • Menpekotasuna

  Drogamenpekotasuna dutenei laguntzeko programak

  Erakunde ofizial eta homologatuetan drogen mendekotasunak gainditzeko tratamendua egiten ari diren pertsonak gizarteratzeko programak Hauxe eskaintzen du: Gizarte laguntza. Gaitu, errehabilitatu, hezi eta prestatzeko esku-hartzea. Laguntza psikoterapeutikoa.

 • Habitat Bizkaia programa

  Erakunde ofizial eta homologatuetan drogen mendekotasunak gainditzeko tratamendua egiten ari diren pertsonak gizarteratzeko programak Hauxe eskaintzen du: Gizarte laguntza. Gaitu, errehabilitatu, hezi eta prestatzeko esku-hartzea. Laguntza psikoterapeutikoa.

 • Mundutik Mundura proiektua

  Gazte etorkinak (18 urtetik gorakoak eta 23 urtetik beherakoak) emantzipatzeko proiektuak pertsonen behar ezberdinetarako laguntza eskaintzen du: Sustapen pertsonalerako ekintzak. Egoitza esparruko ekintzak. Laneratzeko ekintzak.

 • Emakumeak babesteko eta Familientzako Laguntza

  Emakumea eta Familia delako kolektiboa gizarteratzeko jarduerak egiteko diru-laguntzen deialdi publikoa

 • Mujer

  Larrialdiko Harrera Zerbitzua

  Zerbitzu honek ostatua eta arreta eskaintzen die emakumeei eta kargura dituzten beren seme-alabei, bikote edo bikote ohiaren eskutik tratu txarrak jasan badituzte. Zerbitzuak egunean 24 orduz funtzionatzen du eta edozein ertzain-etxetan aurkeztuz lor daiteke.

 • Mujer

  Zentroetan sartzea

  Egoitza edo zentro berezietan aldi baterako emakumeak eta beren kargura dituzten seme-alaba adingabeak hartzen dituen zerbitzua.

 • Mujer

  Laguntza psikologikoaren zerbitzua

  Zerbitzu honek emakumeei, gizonei eta adingabeei emandako tratu txarren eta sexu erasoen ondoriozko aztarnak lantzen ditu. Zerbitzuak honakoak ditu: Diagnostikoa eta balorazioa. Banakako laguntza psikologikoa. Taldeko arreta psikologikoa. Aztertutako kasuen jarraipena. Arretapean izandakoen ebaluazioa.

 • Garapenarako kooperazioari buruzko diru-laguntzak

  Irabazi asmorik gabeko erakundeetarako, gizartea eraldatzeari begira sentsibilizazio proiektuak, ekintza puntualak, laguntza teknikoak jatorrian, larrialdiko laguntza eta ekintza humanitarioa…

 • Dibertsitaterako diru-laguntzak

  Antolaketa egitura sendotzea, sentsibilizazioa, LGTBI, dibertsitate afektibo-sexuala eta familia-dibertsitatea...

 • Giza Eskubideen Foroa

  Bizkaiko gizarteari giza eskubideen defentsa eta sustapenarekin zerikusia duten gaur egungo alderdiak helarazi eta ezagutarazteko gunea

 • Kanpainak

  Bizkaiko Foru Aldundiak burutzen dituen sentsibilizazio-kanpainak

 • Pertsona gazteen enplegagarritasuna sustatzea

  Langabezian badaude, Bizkaiko pertsona gazteak (30 urtera artekoak) lan merkatuan sar daitezen sustatzeko programa

 • Lan Berri

  Lan merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonak horretara irits daitezen bultzatzeko programa: 45 urtetik gorako langabetuak. Lanik gabe luzaroan egon diren langabetuak. Baztertze arriskuan dauden langabetuak.

 • Autoenplegua

  Autoenpleguaren proiektuak eta enpresa txikiak sortu eta abian jartzen laguntzen dituen programa, horiek langabetuek edo baztertze arriskuan daudenek garatzen badituzte.

 • Balorazioa

  Bazterkeriaren balorazioa

  Zerbitzu hau eskatzen duten pertsonen bazterkeriaren egoera balioztatzez arduratzen da. Helburua zerbitzu, prestazio, baliabide eta programa egokietara bideratzea da.

 • Mapa

  Baliabideen mapa

  Bizkaiko udalerriek eskaintzen badituzte, gizarteratzeko baliabideen bilatzailea.

 • Bizitoki

  Bizitoki zerbitzuak

  Bazterkeriaren egoeran edo arriskuan dauden pertsonentzat ostatu zerbitzuak, gainera, bizitokian bizia mantentzeko laguntza behar badute. Horrela, gizarteratzeko egoitza zerbitzuetan lau mota bereizten dira: Intentsitate txikiko laguntzako etxebizitza babestuak. Intentsitate ertaineko laguntzako etxebizitza babestuak. Intentsitate handiko laguntzako etxebizitza babestuak. Gizartean baztertuta dauden pertsonentzako egoitzak.

 • Egoitzak

  Gizarteratzeko egoitzaz bestelako zentroak

  Beste prestazio eta jarduera batzuekin batera, zerbitzu honek egunaren zati handi bat igarotzeko toki fisikoa eskaintzen du.

 • Menpekotasuna

  Drogamenpekotasuna dutenei laguntzeko programak

  Erakunde ofizial eta homologatuetan drogen mendekotasunak gainditzeko tratamendua egiten ari diren pertsonak gizarteratzeko programak Hauxe eskaintzen du: Gizarte laguntza. Gaitu, errehabilitatu, hezi eta prestatzeko esku-hartzea. Laguntza psikoterapeutikoa.

 • Habitat Bizkaia programa

  Erakunde ofizial eta homologatuetan drogen mendekotasunak gainditzeko tratamendua egiten ari diren pertsonak gizarteratzeko programak Hauxe eskaintzen du: Gizarte laguntza. Gaitu, errehabilitatu, hezi eta prestatzeko esku-hartzea. Laguntza psikoterapeutikoa.

 • Mundutik Mundura proiektua

  Gazte etorkinak (18 urtetik gorakoak eta 23 urtetik beherakoak) emantzipatzeko proiektuak pertsonen behar ezberdinetarako laguntza eskaintzen du: Sustapen pertsonalerako ekintzak. Egoitza esparruko ekintzak. Laneratzeko ekintzak.

 • Emakumeak babesteko eta Familientzako Laguntza

  Emakumea eta Familia delako kolektiboa gizarteratzeko jarduerak egiteko diru-laguntzen deialdi publikoa

 • Mujer

  Larrialdiko Harrera Zerbitzua

  Zerbitzu honek ostatua eta arreta eskaintzen die emakumeei eta kargura dituzten beren seme-alabei, bikote edo bikote ohiaren eskutik tratu txarrak jasan badituzte. Zerbitzuak egunean 24 orduz funtzionatzen du eta edozein ertzain-etxetan aurkeztuz lor daiteke.

 • Mujer

  Zentroetan sartzea

  Egoitza edo zentro berezietan aldi baterako emakumeak eta beren kargura dituzten seme-alaba adingabeak hartzen dituen zerbitzua.

 • Mujer

  Laguntza psikologikoaren zerbitzua

  Zerbitzu honek emakumeei, gizonei eta adingabeei emandako tratu txarren eta sexu erasoen ondoriozko aztarnak lantzen ditu. Zerbitzuak honakoak ditu: Diagnostikoa eta balorazioa. Banakako laguntza psikologikoa. Taldeko arreta psikologikoa. Aztertutako kasuen jarraipena. Arretapean izandakoen ebaluazioa.

 • Mujer

  Lege laguntzaren zerbitzua

  Familia zuzenbideari eta tratu txarreko edota sexu erasoetako kasuei buruzko doako aholkularitza juridikoko emakume eta gizonentzat.

 • Emakumeen kontrako indarkerian esku-hartze espezializatuari buruzko programa

  Programa honek laguntza psikosoziala eskaintzen die indarkeriaren biktimak izan diren emakumeei, tratu txarrak ematen dituen pertsonarekin etxean egotea edo horretara itzultzea erabakitzen badute.

 • Zirgari Sariak

  Bizkaiko Foru Aldundiak eta BBK-k ematen dituzten Zirgari Sariek emakume eta gizonen arteko berdintasunaren alde ahalegin berezia egiten duten pertsona, erakunde eta enpresen lana nabarmentzen dute

 • Dibertsitaterako diru-laguntzak

  Antolaketa egitura sendotzea, sentsibilizazioa, LGTBI, dibertsitate afektibo-sexuala eta familia-dibertsitatea...

 • Giza Eskubideen Foroa

  Bizkaiko gizarteari giza eskubideen defentsa eta sustapenarekin zerikusia duten gaur egungo alderdiak helarazi eta ezagutarazteko gunea

 • Kanpainak

  Bizkaiko Foru Aldundiak burutzen dituen sentsibilizazio-kanpainak

albisteak