ENPLEGUA, GIZARTERATZEA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA

Enplegua, Gizarteratzea eta Berdintasuna Sustatzeko Sailaren helburua hiru eremu horietan politikak garatzea da, inor atzean ez gelditzeko, Bizkaian inor kanpoan, zokoratua, diskriminatua edo baztertua ez gelditzeko.

Sail honek, Foru Aldundiko beste sail batzuekin lankidetzan, desberdintasunaren aurka borrokatzen du eta, xede horrez, pertsona gutxietsiei arreta osoa eskaini behar zaie.

Aurrekontua 2017
Bizkaiko Foru Aldundia

49,985,000

1,165,551,000 euroko guztizko aurrekontuaren %4.29

aurrekontuak 2017

ZER EGITEN DUGU?

Gutxi gorabehera 80.000 pertsona daude Bizkaian langabeziaren egoeran eta zuzendaritza honek horiekiko lehentasuna du. Erronkak ondorengoak dira: gazteen langabezia, enplegagarritasun txikia duten pertsonak eta horrek sortzen duen baztertze arriskua, baita familiako kideak izanik, lanposturik ez duten horiek ere, enplegu ezegonkorraren errealitatea ahaztu gabe.

Ildo horri jarraiki, enplegua sustatzeko ekimenak onartzen dira eta DEMA-Enpresa Garapena Enpresa Sorrera eta Garapenerako Agentziatik lan egiten da (Enplegu anezkak eta eskualdeetan suspertze planak).

Gizarte Inklusioa Sustatzeko Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzak egoitza zentroetan tratu txarren biktimak diren emakumeei eta beren seme-alabei arreta eskaintzen die, bigarrenak ere biktimak baitira. Aldi berean, gizarteak baztertuak dituen pertsonentzat tresnak daude. Kasu honetan, baztertze zorrotzenerako, hau da, etxerik ez duten pertsonentzat, Habitat Bizkaia programa aktibatu da.

Gizarte Inklusioan ere Goihabe programa sartzen da, errefuxiatuak hartzeko.

Zuzendaritza honek, jatorria, adina, sexua, gaitasuna, sexu orientazioa edo erlijioa baztertuz, pertsona ororentzat eskubide guztiak ziurtatzeko lanean dihardu. Zeregin horri begira, gizarte ekimena eta boluntariotza ezinbestekoak dira.

Gizonen eta emakumeen berdintasunari buruz, Bizkaiko Foru Aldundiak hainbat eremuren inguruko politikak planeatu ditu; hona hemen eremuok: koedukazioa, prebentzioa, maskulinotasun berria, mikromatxismoen desagerpena, jabekuntza eta emakumezkoen kontrako indarkeriaren biktimak direnen artapena.

PROIEKTU ESTRATEGIKOAK Enplegua, Gizarteratzea eta Berdintasuna

 • Bizkaia jarduera ekonomiko eta enpleguarekin

Programak eta zerbitzuak

 • Pertsona gazteen enplegagarritasuna sustatzea

  Langabezian badaude, Bizkaiko pertsona gazteak (30 urtera artekoak) lan merkatuan sar daitezen sustatzeko programa

 • Lan Berri

  Lan merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonak horretara irits daitezen bultzatzeko programa: 45 urtetik gorako langabetuak. Lanik gabe luzaroan egon diren langabetuak. Baztertze arriskuan dauden langabetuak.

 • Autoenplegua

  Autoenpleguaren proiektuak eta enpresa txikiak sortu eta abian jartzen laguntzen dituen programa, horiek langabetuek edo baztertze arriskuan daudenek garatzen badituzte.

 • Berrikuntza soziolaborala

  Bizkaian berrikuntza soziolaboralari buruzko proiektuetarako laguntzak.

 • Bazterkeriaren balorazioa

  Zerbitzu hau eskatzen duten pertsonen bazterkeriaren egoera balioztatzez arduratzen da. Helburua zerbitzu, prestazio, baliabide eta programa egokietara bideratzea da.

 • Baliabideen mapa

  Bizkaiko udalerriek eskaintzen badituzte, gizarteratzeko baliabideen bilatzailea.

 • Bizitoki zerbitzuak

  Bazterkeriaren egoeran edo arriskuan dauden pertsonentzat ostatu zerbitzuak, gainera, bizitokian bizia mantentzeko laguntza behar badute. Horrela, gizarteratzeko egoitza zerbitzuetan lau mota bereizten dira: Intentsitate txikiko laguntzako etxebizitza babestuak. Intentsitate ertaineko laguntzako etxebizitza babestuak. Intentsitate handiko laguntzako etxebizitza babestuak. Gizartean baztertuta dauden pertsonentzako egoitzak.

 • Gizarteratzeko egoitzaz bestelako zentroak

  Beste prestazio eta jarduera batzuekin batera, zerbitzu honek egunaren zati handi bat igarotzeko toki fisikoa eskaintzen du.

 • Drogamenpekotasuna dutenei laguntzeko programak

  Erakunde ofizial eta homologatuetan drogen mendekotasunak gainditzeko tratamendua egiten ari diren pertsonak gizarteratzeko programak Hauxe eskaintzen du: Gizarte laguntza. Gaitu, errehabilitatu, hezi eta prestatzeko esku-hartzea. Laguntza psikoterapeutikoa.

 • Habitat Bizkaia programa

  Erakunde ofizial eta homologatuetan drogen mendekotasunak gainditzeko tratamendua egiten ari diren pertsonak gizarteratzeko programak Hauxe eskaintzen du: Gizarte laguntza. Gaitu, errehabilitatu, hezi eta prestatzeko esku-hartzea. Laguntza psikoterapeutikoa.

 • Mundutik Mundura proiektua

  Gazte etorkinak (18 urtetik gorakoak eta 23 urtetik beherakoak) emantzipatzeko proiektuak pertsonen behar ezberdinetarako laguntza eskaintzen du: Sustapen pertsonalerako ekintzak. Egoitza esparruko ekintzak. Laneratzeko ekintzak.

 • Larrialdiko Harrera Zerbitzua

  Zerbitzu honek ostatua eta arreta eskaintzen die emakumeei eta kargura dituzten beren seme-alabei, bikote edo bikote ohiaren eskutik tratu txarrak jasan badituzte. Zerbitzuak egunean 24 orduz funtzionatzen du eta edozein ertzain-etxetan aurkeztuz lor daiteke.

 • Zentroetan sartzea

  Egoitza edo zentro berezietan aldi baterako emakumeak eta beren kargura dituzten seme-alaba adingabeak hartzen dituen zerbitzua. Zerbitzu honek egoera kritikoei erreparatzen die, arrazoi sozioekonomikoak edota bizikidetasunari buruzko gatazka larriak direla-eta, eskatzaileen segurtasun fisikoa edo emozionala arriskuan badaude.

 • Laguntza psikologikoaren zerbitzua

  Zerbitzu honek emakumeei, gizonei eta adingabeei emandako tratu txarren eta sexu erasoen ondoriozko aztarnak lantzen ditu. Zerbitzuak honakoak ditu: Diagnostikoa eta balorazioa. Banakako laguntza psikologikoa. Taldeko arreta psikologikoa. Aztertutako kasuen jarraipena. Arretapean izandakoen ebaluazioa.

 • Lege laguntzaren zerbitzua

  Familia zuzenbideari eta tratu txarreko edota sexu erasoetako kasuei buruzko doako aholkularitza juridikoko emakume eta gizonentzat.

 • Pertsona gazteen enplegagarritasuna sustatzea

  Langabezian badaude, Bizkaiko pertsona gazteak (30 urtera artekoak) lan merkatuan sar daitezen sustatzeko programa

 • Lan Berri

  Lan merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonak horretara irits daitezen bultzatzeko programa: 45 urtetik gorako langabetuak. Lanik gabe luzaroan egon diren langabetuak. Baztertze arriskuan dauden langabetuak.

 • Autoenplegua

  Autoenpleguaren proiektuak eta enpresa txikiak sortu eta abian jartzen laguntzen dituen programa, horiek langabetuek edo baztertze arriskuan daudenek garatzen badituzte.

 • Bazterkeriaren balorazioa

  Zerbitzu hau eskatzen duten pertsonen bazterkeriaren egoera balioztatzez arduratzen da. Helburua zerbitzu, prestazio, baliabide eta programa egokietara bideratzea da.

 • Baliabideen mapa

  Bizkaiko udalerriek eskaintzen badituzte, gizarteratzeko baliabideen bilatzailea.

 • Bizitoki zerbitzuak

  Bazterkeriaren egoeran edo arriskuan dauden pertsonentzat ostatu zerbitzuak, gainera, bizitokian bizia mantentzeko laguntza behar badute. Horrela, gizarteratzeko egoitza zerbitzuetan lau mota bereizten dira: Intentsitate txikiko laguntzako etxebizitza babestuak. Intentsitate ertaineko laguntzako etxebizitza babestuak. Intentsitate handiko laguntzako etxebizitza babestuak. Gizartean baztertuta dauden pertsonentzako egoitzak.

 • Gizarteratzeko egoitzaz bestelako zentroak

  Beste prestazio eta jarduera batzuekin batera, zerbitzu honek egunaren zati handi bat igarotzeko toki fisikoa eskaintzen du.

 • Drogamenpekotasuna dutenei laguntzeko programak

  Erakunde ofizial eta homologatuetan drogen mendekotasunak gainditzeko tratamendua egiten ari diren pertsonak gizarteratzeko programak Hauxe eskaintzen du: Gizarte laguntza. Gaitu, errehabilitatu, hezi eta prestatzeko esku-hartzea. Laguntza psikoterapeutikoa.

 • Habitat Bizkaia programa

  Erakunde ofizial eta homologatuetan drogen mendekotasunak gainditzeko tratamendua egiten ari diren pertsonak gizarteratzeko programak Hauxe eskaintzen du: Gizarte laguntza. Gaitu, errehabilitatu, hezi eta prestatzeko esku-hartzea. Laguntza psikoterapeutikoa.

 • Mundutik Mundura proiektua

  Gazte etorkinak (18 urtetik gorakoak eta 23 urtetik beherakoak) emantzipatzeko proiektuak pertsonen behar ezberdinetarako laguntza eskaintzen du: Sustapen pertsonalerako ekintzak. Egoitza esparruko ekintzak. Laneratzeko ekintzak.

 • Larrialdiko Harrera Zerbitzua

  Zerbitzu honek ostatua eta arreta eskaintzen die emakumeei eta kargura dituzten beren seme-alabei, bikote edo bikote ohiaren eskutik tratu txarrak jasan badituzte. Zerbitzuak egunean 24 orduz funtzionatzen du eta edozein ertzain-etxetan aurkeztuz lor daiteke.

 • Zentroetan sartzea

  Egoitza edo zentro berezietan aldi baterako emakumeak eta beren kargura dituzten seme-alaba adingabeak hartzen dituen zerbitzua. Zerbitzu honek egoera kritikoei erreparatzen die, arrazoi sozioekonomikoak edota bizikidetasunari buruzko gatazka larriak direla-eta, eskatzaileen segurtasun fisikoa edo emozionala arriskuan badaude.

 • Laguntza psikologikoaren zerbitzua

  Zerbitzu honek emakumeei, gizonei eta adingabeei emandako tratu txarren eta sexu erasoen ondoriozko aztarnak lantzen ditu. Zerbitzuak honakoak ditu: Diagnostikoa eta balorazioa. Banakako laguntza psikologikoa. Taldeko arreta psikologikoa. Aztertutako kasuen jarraipena. Arretapean izandakoen ebaluazioa.

 • Lege laguntzaren zerbitzua

  Familia zuzenbideari eta tratu txarreko edota sexu erasoetako kasuei buruzko doako aholkularitza juridikoko emakume eta gizonentzat.

 • Emakumeen kontrako indarkerian esku-hartze espezializatuari buruzko programa

  Programa honek laguntza psikosoziala eskaintzen die indarkeriaren biktimak izan diren emakumeei, tratu txarrak ematen dituen pertsonarekin etxean egotea edo horretara itzultzea erabakitzen badute. Halaber, zerbitzua familia horietan bizikidetzen diren adingabeentzat da eta krisi egoerei aurre egin diezaiekete, konponbide egokia lortzeko.

 • Familian esku hartzeko programa, seme-alabek gurasoei emandako indarkerian

  Programa honek nerabeen eta gazteen indarkeria lantzen du, eurekin bizi diren amak edota aitak ala beste senitarteko batzuk erasotzen badituzte. Abusua fisikoa, psikologikoa edo ekonomikoa izan daiteke.

albisteak